SKONTAKUJ SIĘ Z NAMI

KOMPikor
ul. Mariacka 22/44
06-500 Mława

Tel. 23 6852424 Tel. 660 614 619 E-mail: kompikor@gmail.com

Komunikator GG: 52532220

Pracujemy:
Poniedziałek - Piątek 10.00 - 18.00
Sobota 10.00 - 15.00

Odzyskiwanie danych

Oferujemy Państwu usługę polegającą na odzyskiwaniu danych z wszystkich typów nośników.
Usługę wykonujemy profesjonalnie z użyciem specjalistycznych narzędzi.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz zapleczu technicznemu jesteśmy w stanie odzyskać dane z napędów z których odzyskanie danych jest niemożliwe metodą programową.

Procedura odzyskiwania danych:

  • Dostarczenie nośnika do analizy.
  • Nadanie statusu oraz numeru dla konkretnego zlecenia.
  • Skierowanie do laboratorium w celu przeprowadzenia analizy odzyskiwania danych.
  • Przeprowadzanie procedur analitycznych.
  • Powiadomienie klienta o wynikach przeprowadzonej diagnozy, przedstawienie niezbędnych informacji na temat zawartości nośnika, spójności danych oraz kalkulacja cenowa.
  • Decyzja klienta o podjęciu lub rezygnacji z procedur odzyskiwania danych.
  • W przypadku rezygnacji, zakończenie procedur.
  • W przypadku akceptacji wykonanie archiwizacji danych na wybranym przez klienta medium.
  • Zakończenie procedur.

 

Pełna procedura odzyskiwania danych

Pierwszą pomoc uzyskujecie Państwo pod numerami telefonów naszej firmy, gdzie opisujecie problem.
Po przekazaniu niezbędnych informacji prosimy o wypełnienie formularza zlecenia,  dostępnego na tej stronie internetowej (poniżej), bądź o dostarczenie nośnika do siedziby naszej firmy, gdzie na miejscu wypełniamy formularz.


Następnie przeprowadzamy diagnostykę uszkodzonego napędu, klasyfikując rodzaj uszkodzenia na logiczne bądź też fizyczne.

Po wykonaniu diagnozy w przypadku uszkodzeń fizycznych, która jest warunkowo bezpłatną usługą, ale tylko w trybie STANDARD a jej warunkowość opiera się tylko i wyłącznie na uzyskaniu wyniku negatywnego, przedstawiamy listę możliwych do odtworzenia danych wraz z listą plików oraz ich stanem spójności a także przybliżoną ceną (średnio dla powtarzalnych przypadków wahającej się od 1000-3000 zł. brutto).

Po zapoznaniu się z tymi informacjami, klient podejmuje decyzję o odtworzeniu danych lub rezygnacji z usługi. W przypadku uszkodzeń logicznych, po wykonaniu analizy również bezpłatnej warunkowo, po której będziemy mogli jednoznacznie odpowiedzieć czy i jakie dane są możliwe do odtworzenia. Wynik przedstawiamy zleceniodawcy w formie listy plików, z której należy wybrać interesujące Państwa pliki. Koszt odzyskania danych uzależniamy w tym przypadku od objętości danych i rozpoczyna się on od 300 zł brutto.

Czas potrzebny do wykonania analiz w trybie STANDARD wynosi od 6 do 10 dni roboczych a czas odtworzenia danych to zazwyczaj około 1 dnia roboczego. Dla wymagających natychmiastowej pomocy, klienci mają możliwość wyboru trybu PRZYŚPIESZONEGO lub EKSPRESOWEGO. W przypadku tego typu pomocy koszt zostaje podniesiony o dodatkową stawkę.

Zakończenie procesu odzyskiwania danych kończy się na przekazaniu klientowi danych na innym nośniku.

Nośniki możecie Państwo wysłać w zabezpieczonych przesyłkach wraz z uszkodzonym nośnikiem, poprzez kuriera, pocztę bądź dostarczyć go osobiście do siedziby firmy.

W firmie posiadamy również szeroką gamę nośników na sprzedaż,  na których możemy Państwu dane zapisać.

Dla Państwa jesteśmy też w stanie zamówić dowolny nośnik. W naszej ofercie posiadamy nośniki wodo i wstrząsoodporne o bardzo wysokiej charakterystyce bezawaryjności.

 

Gwarantujemy Państwu poufność informacji.

Poniżej zamieszczamy formularz zgłoszeniowy, który należy uzupełnić i odesłać wraz z nośnikiem.

 

Formularz podstawowy

Formularz RAID

 

Należy pamiętać, że na proces odzyskiwania danych, mają wpływ Państwa działania z napędem w którym zauważyliście utratę danych. Próby przeprowadzenia odzyskiwania danych na własną rękę lub oddanie napędu do tzw. „taniego serwisu”, może w dalszej perspektywie podnieść koszt odzyskiwanych danych lub uniemożliwić ich częściowe bądź całkowite odzyskanie.